het COCCOS-project

Met het COCCOS-project willen de Universiteiten Antwerpen en Gent de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen in hun overgang van kinderzorg naar volwassenzorg onder de loep nemen en optimaliseren.

Aangezien steeds meer jongeren met chronische aandoeningen de volwassen leeftijd bereiken, zullen zij de overstap naar de volwassenafdeling maken. Naast het volwassen worden zijn er ook grote aanpassingen in hun zorgverlening. De jongere gaat van een zorg gericht op het gezin naar een zorg die zich meer richt op het individu, waarbij ook het hele zorgteam zal veranderen. Daarbij komen ook verantwoordelijkheden kijken, zoals de zelfmanagement van de aandoening.

Om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen en voor te bereiden tracht het COCCOS-project een zorgprogramma, namelijk het transitieprogramma, te ontwikkelen in samenwerking met de jongeren, hun familie en zorgverleners. Op deze manier is de zorg meer op maat van de jongere en kunnen we spreken over een patiëntgerichte en -gecentreerde zorgverlening.

Het COCCOS-project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universitaire Ziekenhuizen Antwerpen (UZA) en Gent (UZ Gent) en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).