Transitiezorg

De overlevingskansen van kinderen met een chronische aandoening zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, waarbij een groot deel van hen de volwassenheid bereikt. Deze jongeren hebben echter nood aan levenslange, gespecialiseerde zorg.

Tijdens de adolescentie ontpoppen jongeren zich tot onafhankelijke en volwassen individuen. Voor jongeren met chronische aandoeningen wordt verwacht dat zij
eveneens een overstap maken van de kinderafdeling naar de volwassenafdeling. Naast de uitdagingen die de samenleving met zich meebrengt, staan er dus ook grote veranderingen in hun zorg te wachten. Het is daarbij prioritair dat jongeren voldoende ondersteund en begeleid worden naar de volwassenheid en -zorg. Het verstrekken van een kwalitatief en aangepaste transitiezorg is dan ook onontbeerlijk.

Deze website is ontstaan uit het COCCOS-project van Universiteiten Antwerpen en Gent, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).

Nieuws

Over ons

Met dit online platform willen we jongeren, hun families en zorgverleners informeren over het belang van transitiezorg.

Het team bestaat uit een kleine groep enthousiaste en ervaren gezondheidsprofessionals en onderzoekers uit Universiteiten Antwerpen en Gent in samenwerking met Universitair Ziekenhuizen Antwerpen en Gent.